Instruktoři

Na tvorbě a realizaci našich programů se podílejí certifikovaní instruktoři a specialisté.

Babáková Dominika

Dominika Babáková

studentka Masarykovy univerzity v Brně, obor Management v kultuře

Belzová Veronika

Veronika Belzová

studentka Liberecké univerzity v oboru Všeobecná sestra

Bielková Kateřina

Kateřina Bielková

studentka Mendelova gymnázia v Opavě

Bízek Petr

Petr Bízek

absolvent střední odborné školy elektrotechnické Hluboká nad Vltavou

Broža Milan

Milan Broža

student na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Brožek Karel

Karel Brožek

student VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky

Celá Karolína

Karolína Celá

studentka VOŠ Sociální Brno

Červinka Tomáš

Tomáš Červinka

student Jihočeské univerzity, obor Pedagogika volného času

Chytková Aneta

Aneta Chytková

absolventka Gymnázia Třebíč

Doležal Tomáš

Tomáš Doležal

absolvent rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Dudešková Veronika

Veronika Dudešková

studentka Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, UP Olomouc

Dušek Jakub

Jakub Dušek

student chemie na VUT Brno

Dvořáková Lucie

Lucie Dvořáková

Absolventka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě-obor cestovní ruch

Fuchsová Vendula

Vendula Fuchsová

studentka Pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně a architektury na FA ČVUT v Praze

Gallová Johana

Johana Gallová

studentka medicíny na Karlově Univerzitě v Praze

Gyšovová Nikoleta

Nikoleta Gyšovová

studentka Univerzity v Liberci, obor Pedagogika volného času

Hajná Tereza

Tereza Hajná

studentka Pedagogiky volného času na Jihočeské univerzitě

Hendrychová Edita

Edita Hendrychová

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Hlaváčová Alena

Alena Hlaváčová

studentka Pedagogické fakulty na Univerzitě Hradec Králové

Hrdlička Petr

Petr Hrdlička

absolvent UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Pedagogika volného času

Hrdličková Michaela

Michaela Hrdličková

absolventka UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Management životního stylu

Hrušková Dominika

Dominika Hrušková

studentka Masarykovy univerzity na Pedagogické fakultě

Hrušková Natálie

Natálie Hrušková

studentka Masarykovy univerzity na Pedagogické fakultě

Jančíková Magdaléna

Magdaléna Jančíková

absolventka Sportovního managementu na Ostravské univerzitě, absoventka Lékařské fakulty obor Všeobecná sestra

Jelínková Alžběta

Alžběta Jelínková

studentka bakalářského oboru Sociální pedagogika na Masarykově Univerzitě v Brně

Jeřábková Markéta

Markéta Jeřábková

studentka učitelství se zaměřením Matematika a Geografie na Technické Univerzitě v Liberci

Kalová Lucie

Lucie Kalová

studentka na Pedagogické fakultě MU, obor Pedagogické asistenství Český jazyk a Anglický jazyk

Kándlová Dana

Dana Kándlová

studentka Střední školy v Trhových Svinech, obor kuchař – číšník

Klímová Kateřina

Kateřina Klímová

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Korčák Jiří

Jiří Korčák

student Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Aplikovaná informatika

Kotačková Kristina

Kristina Kotačková

absolventka SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Král Michael

Michael Král

Student osmiletého Cyrilometodějského Gymnázia v Brně.

Lahrová Kristýna

Kristýna Lahrová

studentka UP Olomouc, fakulta tělesné kultury, obor rekreologie

Liškutín Jan

Jan Liškutín

student Fakulty sportovních studií a Filozofické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně

Lžičařová Martina

Martina Lžičařová

studentka Masarykovy univerzity v Brně, ekonomicko-správní fakulta

Máčalová Tereza

Tereza Máčalová

studentka UP Olomouc, Fakulta Tělesné kultury, obor Rekreologie

Malíková Klára

Klára Malíková

studentka Wichterlova gymnázia v Ostravě

Marek Tomáš

Tomáš Marek

student Liberecké univerzity, obor Pedagogika volného času

Masaříková Eliška

Eliška Masaříková

studentka Univerzity Palackého v Olomouci – obor environmentální geologie

Mrázová Kristýna

Kristýna Mrázová

studentka Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogická fakulta

Mrázová Miroslava

Miroslava Mrázová

studentka Biskupského gymnázia v Brně

Navrátil Rostislav

Rostislav Navrátil

instruktor outdoorových programů

Nitrová Barbora

Barbora Nitrová

studentka Univerzity Karlovy, Fakulta humanitních studií

Nováková Veronika

Veronika Nováková

studentka Gymnázia Světlá nad Sázavou

Pechová Tereza

Tereza Pechová

studentka pedagogického lycea

Petr David

David Petr

Student Gymnázia a SOŠ Přelouč

Petschenka Jan

Jan Petschenka

Absolvent TU Ostrava – fakulta bezpečnostního inženýrství

Potschová Lenka

Lenka Potschová

absolventka Masarykovy univerzity v Brně, PdF – katedra sociální pedagogiky

Rosíková Amálie Zdislava

Amálie Zdislava Rosíková

absolventka Masarykovy Univerzity v oboru Radiologický asistent a v oboru Dentální hygienistka

Rosíková Cecílie Anežka

Cecílie Anežka Rosíková

vystudovala na SOŠ v Luhačovicích obor umělecká kovářka, dále se připravuje k dalšímu studiu v oboru Ošetřovatelka

Rosíková Rozálie Františka

Rozálie Františka Rosíková

studentka Gymnázia ve Strážnici

Šafářová Vendula

Vendula Šafářová

studentka Fakulty umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni – obor Nová média

Samec Jaroslav

Jaroslav Samec

student Střední odborné školy ekologické a potravinářské

Schmidtová Eliška

Eliška Schmidtová

Studentka univerzity v Hradci Králové, fakulta přírodovědecká

Sítorová Anna

Anna Sítorová

absolventka FF MU, obor Anglický jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura

Škarda Vojtěch

Vojtěch Škarda

Student všeobecného Gymnázia v Brně.

Smetanová Jana

Jana Smetanová

studentka Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích

Smetanová Zuzana

Zuzana Smetanová

Absolventka magisterského oboru MU zoologie a ekologie v Brně

Sochor Jakub

Jakub Sochor

student Purkyňova Gymnázia Strážnice

Sochor Michal

Michal Sochor

student všeobecného lékařství Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno

Sochor Ondřej

Ondřej Sochor

Student Purkyňova Gymnázia ve Strážnici

Staňková Tereza

Tereza Staňková

absolventka Gymnázia Nad Štolou v Praze

Stonišová Mariana

Mariana Stonišová

absolventka katedry Historie na FF OU v Ostravě – obor Historie a Ped. fakulty OU v Ostravě – obor Vychovatelství

Tíková Tereza

Tereza Tíková

absolventka Střední zdravotnické školy České Budějovice

Tomečková Kateřina

Kateřina Tomečková

studentka zubního lékařství LF MU Brno

Tomečková Veronika

Veronika Tomečková

studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor logopedie

Vaníčková Veronika

Veronika Vaníčková

absolventka Radiologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Večeřa Lukáš

Lukáš Večeřa

student Vysokého Učení Technického v Brně

Velká Tereza

Tereza Velká

studentka gymnázia Hladnov

Vlk Vít

Vít Vlk

absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích – učitel etiky pro střední školy a vychovatelství v rámci PVČ

Volnohradská Dagmar

Dagmar Volnohradská

absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Universität Potsdam v Postupimi

Vrba Filip

Filip Vrba

student MU, obor sociální pedagogika a volný čas

Zadrobílek Jan

Jan Zadrobílek

instruktor outdoorových a adrenalinových sportů v ČR a ve Slovinsku

Zavřel Martin

Martin Zavřel

Instruktor – specialista outdoorových programů

Zlatušková Petra

Petra Zlatušková

absolventka MU Brno, Ped. fakulta – obor Sociální pedagogika a volný čas, speciální pedagogika