Výchovně-vzdělávací programy

Určeno pro žáci 6. – 9. tříd ZŠ a studenti SŠ
Délka hodinové, vícehodinové a půldenní bloky
Lokace 4 střediska v ČR nebo s programem dojedeme i za vámi
Objednat

Popis programu

Pomocí modelových situací, praktických ukázek a her se žáci a studenti seznamují s medii dnešní doby (jejich typy, historií, fungováním, možnostmi ovlivňování populace, aj.).

Učí se přijímat a správně vyhodnocovat informace přijímané z médií (pravdivost, věrohodnost, realita, obsah informací), ale také základy veřejné komunikace, dialogu, argumentace a prezentace vlastních názorů a postojů. Důležitá je orientace v jednotlivých médiích, výběr odpovídajícího média pro danou potřebu (zisk informací, vzdělávání, zábava, aj.).

Se slovy kultura, identita, tolerance, rasismus, diskriminace, národnost, solidarita, rovnoprávnost se žáci a studenti seznámí zážitkovou formou, prostřednictvím her a modelových situací. Získají informace o rozmanitosti různých kultur, jejich tradicích a hodnotách a díky tomu si mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, hodnoty a tradice.

U majoritních i menšinových etnik pomáhají tyto hry a cvičení nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. Toto téma souvisí i se vztahy ve škole i mimo ni (učitel-žák, žáci mezi sebou, škola-rodina, škola-místní komunita).

Ochrana obyvatel při mimořádných situacích (určeno pro žáky základních škol a studenty středních škol, prožitkový vzdělávací praktický blok s tématy např. neodkladná první pomoc, základní transport zraněného, orientace v přírodě, uzlování a práce s lanem, přenocování v přírodě,…, výchovně vzdělávací program, kde jako prostředek využíváme prožitek, přírodu, simulace, hru,… a sami sebe!

Projekt je přímou reakcí na nepřítomnost základních informací, které by v rámci ŠVP kvalitně (teoreticky a prakticky) připravily mladého člověka na kritické události a situace současného běžného života.

Cíle projektu:

 • rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů pro řešení nenadálých krizových situací běžného dne
 • teambuilding, rozvoj komunikace – Mladý záchranář
 • osobnostně sociální výchova formou zážitkového vzdělávání

Psychologické aspekty:

 • nenásilnou a podprahovou formou zaujmout cílovou skupinu k naplnění cílů akce
 • doplnit znalost základních dovedností a návyků pro řešení krizových situací a posílit tak sebevědomí a osobnostní růst dětí a mládeže

Dramaturgie: zdravověda (základní techniky první pomoci, transport) lanové aktivity, manipulace s lezeckou technikou (umělá stěna, přírodní lezení) zásady pohybu, pobytu a přežití v přírodě vodní záchrana, využití plavidel pro záchranu tonoucího výcvik lezení a pohybu po vertikále (umělá stěna) ukázky součinnosti členů Integrovaného záchranného systému prezentace prostředků pro orientaci a pohyb v terénu, ukázky práce s nimi (mapa, buzola, kompas, GPS, přírodní navigace,..) prevence pouliční kriminality (předcházení nebezpečným situacím, sebeobrana, pomůcky sebeobrany, legislativa ? nutná obrana, krajní nouze atd…) výchova pro týmovou spolupráci a komunikaci v náhodně vytvořené skupině v zátěži (týmové a strategické hry, dobrodružné a simulační hry, orientační hry s pohybem v terénu)

Zážitkovou formou, prostřednictvím her, cvičení a modelových situací se žáci dozvídají informace o sobě (svých potřebách, zvláštnostech, své osobnosti) i celé skupině a vztazích v ní. Pomocí těchto prostředků chceme vytvořit přátelské a příjemní klima ve třídě a tím předcházet vzniku patologických jevů. Rozvíjí se zde schopnosti sebepoznání, zdravého sebepojetí, spolupráce, komunikace v týmu, řešení složitých situací (konfliktů, problémů) a udržení psychického zdraví (komunikace, mezilidské vztahy, apod.).

DRAK KŘIŽANOV – ceník pro školy

Programový balíček Cena programu Ubytování a strava Celkem
Jednodenní 500 Kč 60 Kč (poplatek středisku) 560 Kč
Dvoudenní 690 Kč 420 Kč 1110 Kč
Třídenní 890 Kč 840 Kč 1730 Kč
Čtyřdenní 1050 1185 Kč 2235 Kč
Pětidenní 1210 Kč 1580 Kč 2790 Kč
Samostatné aktivity Cena Ostatní informace  
Nízké lanové aktivity 120 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Vysoký lanový park 250 Kč osoba (od 150 cm tělesné výšky, jeden okruh)  
Vysoká síť 100 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Aquazorbing 80 Kč osoba (5 minut, minimum 10 osob)  
Raftování 100 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Bumperball 80 Kč osoba (10 minut, minimum 10 osob)  
Bungee running 80 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Hry a herní systémy 100 Kč osoba (herní blok, cca 1,5 hodiny, pro celou třídu/skupinu)  
Lukostřelba 80 Kč osoba (10 šípů, minimum 10 osob)  
Paintball 150 Kč osoba, kuličky nad rámec balíčku (50 ks) lze dokoupit za 2 Kč / ks (od 6. třídy, minimum pro hru je 6 hráčů)  
Paintball střelba na cíl 100 Kč osoba, 25 ran střelba na cíl po lehké zátěži (minimum 5 osob)  
Střelba z foukačky 80 Kč osoba (minimum 10 osob, 10 výstřelů)  
Airsoft 150 Kč osoba, zásobníky nad rámec balíčku (3 ks) lze zakoupit na místě za 20 Kč / ks (minimum pro hru je 6 hráčů)  

RS MEZIŘÍČKO – ceník pro školy

Programový balíček Cena programu Ubytování a strava Celkem
Jednodenní 500 Kč 60 Kč (poplatek středisku) 560 Kč
Dvoudenní 690 Kč 390 Kč 1080 Kč
Třídenní 890 Kč 780 Kč 1670 Kč
Čtyřdenní 1050 Kč 1080 Kč 2130 Kč
Pětidenní 1210 Kč 1440 Kč 2 650 Kč
Samostatné aktivity Cena Ostatní informace  
Nízké lanové aktivity 120 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Vysoký lanový park 250 Kč osoba (od 150 cm tělesné výšky, jeden okruh)  
Vysoká síť 100 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Aquazorbing 80 Kč osoba (5 minut, minimum 10 osob)  
Aquaroller 80 Kč osoba (10 minut, minimum 10 osob)  
Raftování 100 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Bumperball 80 Kč osoba (10 minut, minimum 10 osob)  
Bungee running 80 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Hry a herní systémy 100 Kč osoba (herní blok, cca 1,5 hodiny, pro celou třídu/skupinu)  
Lukostřelba 80 Kč osoba (10 šípů, minimum 10 osob)  
Paintball 150 Kč osoba, kuličky nad rámec balíčku (50 ks) lze dokoupit za 2 Kč / ks (od 6. třídy, minimum pro hru je 6 hráčů)  
Paintball střelba na cíl 100 Kč osoba, 25 ran střelba na cíl po lehké zátěži (minimum 5 osob)  
Střelba z foukačky 80 Kč osoba (minimum 10 osob, 10 výstřelů)  
Airsoft 150 Kč osoba, zásobníky nad rámec balíčku (3 ks) lze zakoupit na místě za 20 Kč / ks (minimum pro hru je 6 hráčů)  
Stezka vodníka Pentličky zdarma pro MŠ a 1. st. ZŠ pracovní sešit 90 Kč / osoba, bez instruktora  

RS NESMĚŘ – ceník pro školy

Programový balíček Cena programu Ubytování a strava Celkem
Jednodenní 500 Kč 60 Kč (poplatek středisku) 560 Kč
Dvoudenní 690 Kč 395 Kč 1085 Kč
Třídenní 890 Kč 790 Kč 1680 Kč
Čtyřdenní 1050 Kč 1080 Kč 2130 Kč
Pětidenní 1210 Kč 1440 Kč 2650 Kč
Samostatné aktivity Cena Ostatní informace  
Nízké lanové aktivity 120 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Vysoká síť 100 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Bumperball 80 Kč osoba (10 minut, minimum 10 osob)  
Bungee running 80 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Hry a herní systémy 100 Kč osoba (herní blok, cca 1,5 hodiny, pro celou třídu/skupinu)  
Lukostřelba 80 Kč osoba (10 šípů, minimum 10 osob)  
Paintball střelba na cíl 100 Kč osoba, 25 ran střelba na cíl po lehké zátěži (minimum 5 osob)  
Střelba z foukačky 80 Kč osoba (minimum 10 osob, 10 výstřelů)  
Airsoft 150 Kč osoba, zásobníky nad rámec balíčku (3 ks) lze zakoupit na místě za 20 Kč / ks (minimum pro hru je 6 hráčů)  

SLOVĚNICKÝ MLÝN – ceník pro školy

Programový balíček – balíček Cena programu Ubytování a strava Celkem
Jednodenní 500 Kč 60 Kč (poplatek středisku) 560 Kč
Dvoudenní 690 Kč ubytování nezajišťujeme 690 Kč
Třídenní 890 Kč ubytování nezajišťujeme 890 Kč
Čtyřdenní 1050 Kč ubytování nezajišťujeme 1050 Kč
Pětidenní 1210 Kč ubytování nezajišťujeme 1210 Kč
Samostatné aktivity Cena Ostatní informace  
Dětský lanový park 100 Kč osoba (1 okruh minimum 10 osob)  
Vysoký lanový park 250 Kč osoba (od 150 cm tělesné výšky, jeden okruh)  
Lanovkový svět 150 Kč osoba (od 150 cm tělesné výšky, jeden okruh, minimum 6 osob)  
Aquazorbing 80 Kč osoba (5 minut, minimum 10 osob)  
Aquaroller 80 Kč osoba (10 minut, minimum 10 osob)  
Bumperball 80 Kč osoba (10 minut, minimum 10 osob)  
Bungee running 80 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Hry a herní systémy 100 Kč osoba (herní blok, cca 1,5 hodiny, pro celou třídu)  
Lukostřelba 80 Kč osoba (minimum 10 osob)  
Paintball 150 Kč kuličky nad rámec balíčku (50 ks) lze dokoupit za 2 Kč / ks (od 6. třídy, minimum pro hru je 6 hráčů)  
Paintball střelba na cíl 100 Kč osoba, nástřel + 4×5 ran střelba na cíl po lehké zátěži (minimum 5 osob)  
Střelba z foukačky 80 Kč osoba (minimum 10 osob, 10 výstřelů)  
Stezka vodníka Pentličky zdarma pro MŠ a 1. st. ZŠ pracovní sešit 50 Kč / osoba, bez instruktora  

VÝJEZDY NA JINÁ STŘEDISKA KLIENTŮ – ceník pro školy

Programový balíček Cena programu Doprava
Jednodenní 500 Kč do 100 km neúčtujeme, nad 100 km = 5 Kč / km)
Dvoudenní 690 Kč do 100 km neúčtujeme, nad 100 km = 5 Kč / km)
Třídenní 890 Kč do 100 km neúčtujeme, nad 100 km = 5 Kč / km)
Čtyřdenní 1050 Kč do 100 km neúčtujeme, nad 100 km = 5 Kč / km)
Pětidenní 1210 Kč do 100 km neúčtujeme, nad 100 km = 5 Kč / km)
Samostatné aktivity Cena Ostatní informace
Nízké lanové aktivity 120 Kč osoba (minimum 10 osob)
Vysoká síť 100 Kč osoba (minimum 10 osob)
Bumperball 80 Kč osoba (10 minut, minimum 10 osob)
Bungee running 80 Kč osoba (minimum 10 osob)
Hry a herní systémy 100 Kč osoba (herní blok, cca 1,5 hodiny, pro celou třídu/skupinu)
Lukostřelba 80 Kč osoba (10 šípů, minimum 10 osob)
Paintball střelba na cíl 100 Kč osoba, 25 ran střelba na cíl po lehké zátěži (minimum 5 osob)
Střelba z foukačky 80 Kč osoba (minimum 10 osob, 10 výstřelů)
Airsoft 150 Kč osoba, zásobníky nad rámec balíčku (3 ks) lze zakoupit na místě za 20 Kč / ks (minimum pro hru je 6 hráčů)

Cena programového balíčku pro školy zahrnuje

 • kompletní program včetně vedení odbornými lektory a instruktory
 • veškerý potřebný materiál a pomůcky
 • Program realizujeme první den 13,30 – 21 hodin, další dny 9 – 21 hodin, poslední den 9 – 11,30 hodin.

Cena programového balíčku pro školy nezahrnuje

 • dopravu klientů na středisko a zpět
 • ubytování a stravu
 • pojištění účastníků

Doplňkové ceny na osobu (Křižanov, Nesměř, Meziříčko)

Oběd poslední den navíc 70 Kč
Svačinka 15 Kč
Ubytování v budově (Křižanov, Nesměř) individuální cena podle počtu účastníků a termínu
 • Balíček místo oběda na vyžádání předem, v ceně oběda.
 • Jednodenní program realizujeme od doby příjezdu klienta, nejvýše však 9 – 18 hodin.
 • Pedagogický doprovod má veškerý program, včetně ubytování a stravy ZDARMA (1 osoba na 10 platících účastníků).